• DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ
  finančních potřeb

 • ŠANCE PRO PODNIKATELE
  bez prokazatelných příjmů

 • POMOC KLIENTŮM se
  záznamy v registrech

 • ZDRAVÉ ŘEŠENÍ pro
  rychlou finanční stabilizaci

 • KOMPLEXNÍ SERVIS
  poradenský i právní

 • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
  ke klientovi

ZODPOVĚDNÉ PŮJČOVÁNÍ

1. V prvé řadě zjišťujeme reálné potřeby klienta

Prostřednictvím profesionálního týmu zjistíme potřeby klienta. Shromáždíme údaje o současných a budoucích závazcích klienta. Zpracujeme celkové vyčíslení finančních závazků klienta, doplněny soupisem exekucí, nesplácených dluhů etc.

2. Individuálně posoudíme situaci klienta

Situaci klienta řešíme individuálně a ve spolupráci s ním, prostřednictvím osobního jednání. Poskytujeme mu i odborné právní poradenství v tíživých životních situací (vyplácení exekucí, splatných závazků, rodinných závazků, …).

3. Připravíme optimální řešení

Navržená nabídka služeb financování řeší vždy všechny dluhy klienta komplexně a dlouhodobě. Na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu je nabízeno optimální řešení, které je pro klienta vhodné a nepřivádí ho do situace, že by v budoucnu nemohl dostát svým smluvním závazkům.

4. Odpovědný přístup společnosti

Zodpovědný přístup je základem naší práce. Ověřujeme bonitu našich klientů a vyhodnocujeme jejich schopnost dostát svým závazkům. Neposkytujeme úvěry těm, kteří by měli evidentní problém s jejich splácením. Vyhodnocení schopnosti klienta splácet je prvním krokem k úspěšné spolupráci.

5. Flexibilita a vstřícnost

S každým klientem jednáme individuálně a nabízíme mu produkt, který nejlépe odpovídá jeho aktuálním potřebám. Na naší telefonní lince 603 558 885 nebo e-mailu info@procredia.cz klient získá veškeré informace, které potřebuje pro své rozhodnutí o přijetí nabídky úvěru. Klient se na společnost může obrátit s jakýmkoliv dotazem.

6. Dostatek informací k rozhodnutí a transparentnost

Společnost nestanovuje žádné vstupní ani skryté poplatky. Klient je dopředu informován o výši poplatku za zpracování úvěru, který je vyčíslený v nabídce úvěru, která je s ním projednávána. Poplatek je placen po odsouhlasení podmínek klientem a zpracování kompletní úvěrové dokumentace.

7. Spolupráce

Naším cílem je oboustranně spokojená spolupráce. Budujeme především dlouhodobé vztahy s klienty, jejich návrat nebo osobní doporučení je pro nás základním ukazatelem úspěšnosti naší práce.

Proč ProCredia?