• DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ
  finančních potřeb

 • ŠANCE PRO PODNIKATELE
  bez prokazatelných příjmů

 • POMOC KLIENTŮM se
  záznamy v registrech

 • ZDRAVÉ ŘEŠENÍ pro
  rychlou finanční stabilizaci

 • KOMPLEXNÍ SERVIS
  poradenský i právní

 • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
  ke klientovi

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ

Základní charakteristika úvěru
 • neúčelový bezhotovostní úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, poskytovaný retailové klientele nebo podnikatelům, realizovaný na základě smlouvy o úvěru.
 • Výše úvěru: 100 000 Kč až 5 000 000 Kč.
 • Úroková sazba: od 4,9 % až 30 % p.a.

Pro koho je určen

 • Žadatel: fyzická osoba nebo podnikatel.
 • Věk žadatele:  min. 18 let.

Typ zajištění produktu

 • Rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví.
Kategorizace úvěru (dle využití)
 • A – bezúčelový úvěr pro klienty s možností zastavit nezatíženou nemovitost (vlastní či cizí).
 • B – úvěr k vyplácení exekucí se zástavou očištěné nemovitosti.
 • C – úvěr ke konsolidaci předchozích půjček klienta s nižší celkovou měsíční splátkou.
 • D – převzetí pohledávky nesplácené hypotéky a novace úvěrového vztahu.
 Hodnocení obchodního případu
 • Účel použití získaných prostředků z úvěru
  • ProCredia zjišťuje použití finančních prostředků, ale zjištěný účel není kritériem pro schválení úvěru.
 • Hodnocení bonity zástavy úvěru je hlavním kritériem pro poskytnutí úvěru. Hodnota zástavy je požadována ve výši 50 % poskytovaného úvěru – LTV 50 %.
 • Po dokončení obchodu musí být ProCredia jediným věřitelem.
Produkty
 • TempoCredit – je primárně zaměřen na potřeby klientů, kteří jsou obtížně financovatelní z důvodu exekuce, záznamu v registrech apod. Jedná se o produkt, který má finanční situaci klienta rychle stabilizovat. Při řádné platební morálce může být klient následně refinancován produktem HypoCredit .

Doba splácení od 24 měsíců do 25 let měsíců. Úrok od 15,9 % p. a.

 • HypoCredit – je produkt pro stávající klienty s dobrou platební morálkou nebo pro klienty s dobrou bonitou, ale s omezenou možností prokázat příjmy ke splácení půjčky. Jedná se především o bonitní podnikatele, které není schopna financovat banka.

Doba splácení od 12 měsíců do 25 let měsíců. Úrok od 7,9 % p. a.

 • PremiumCredit – je bonusový produkt pro prověřené a dlouhodobé klienty, kteří bezproblémově splácí některý ze základních produktů.

Maximální splatnost 25 let. Úrok od 4,9 % p. a.

Typický klient

Fyzická osoba

Klient, kterého nechce nebo nemůže financovat banka. V některých případech má záznamy v registrech nebo je proti němu vedeno exekuční řízení. Příjmy jeho jako fyzické osoby, případně jeho rodiny, jsou schopné dlouhodobě financovat splátky poskytnutého úvěru.

Podnikatel

 • Malý a střední podnikatel
 • Obtížně financovatelný bankou
  • neprokazatelnost minulých příjmů /restaurace, bary, herny, …/
  • neprokazatelnost budoucích příjmů /prodej nějakého aktiva: pozemku, nemovitosti, cenných papírů, firmy, …/
  • nefinancovatelný podnikatelský záměr /s vysokým rizikem, nedoložitelnými příjmy, …/
 • Zajišťuje půjčku nemovitostí ve většině ve vlastnictví jeho jako fyzické osoby
 Potřebné doklady od klienta
 • občanský průkaz (klienta a vlastníka nemovitosti) – kopie
 • žádost o poskytnutí úvěru
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • fotodokumentace zastavované nemovitosti
 • případně exekuční titul nebo zůstatky podložených závazků ke konsolidaci
Doklady a dokumenty k podpisu s klientem
 • žádost o poskytnutí úvěru
 • odhad ceny nemovitosti
 • smlouva o úvěru
 • zástavní smlouva
 • notářský zápis o uznání závazku se svolením k přímé vykonavatelnosti
 • vinkulace pojistného plnění ve prospěch ProCredia, a.s.
 • plná moc od klienta k úkonům spojených s vyřízením úvěru

(např. u exekutora nebo na katastru nemovitostí)

Kontakty pro vyřízení úvěru

Proč ProCredia?