• DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ
  finančních potřeb

 • ŠANCE PRO PODNIKATELE
  bez prokazatelných příjmů

 • POMOC KLIENTŮM se
  záznamy v registrech

 • ZDRAVÉ ŘEŠENÍ pro
  rychlou finanční stabilizaci

 • KOMPLEXNÍ SERVIS
  poradenský i právní

 • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
  ke klientovi

ČASTÉ DOTAZY

Kolik mi můžete půjčit?

Společnost ProCredia, a.s. nabízí úvěry v rozmezí 100 000 Kč až 5 000 000 Kč.

Je úvěr účelově vázán?

Nabízíme dvě možná řešení. Pro klienty se závazky, exekucemi apod. nabízíme vyplacení všech závazků a na toto je úvěr vázán nebo jako druhou možnost nabízíme zcela neúčelový úvěr. Obě varianty může klient kombinovat, tzn. část úvěru vyčerpat na splacení svých závazků a část použít podle svých potřeb.

Jak Vás mohu kontaktovat?

Nejlépe prostřednictvím telefonní linky 603 558 885 nebo e-mailu info@procredia.cz.

Co když budu chtít půjčku po určitém období splatit?

Jako jedna z mála společností, možná jediná na trhu, nabízíme klientům možnost fixace úrokové sazby na určité období (princip je zcela shodný s bankovní hypotékou). Většinou je úrokové období dohodnuto s klientem na 3 až 5 let. Při dodržení těchto podmínek získává klient zvýhodněnou úrokovou sazbu.

Jak je vhodná zástava úvěru?

Nejvhodnější zástavou úvěru je byt nebo rodinný dům.

Co se stane v případě nesplácení?

S každým klientem máme snahu jeho situaci řešit, kontaktujeme jej telefonicky, osobně i písemně. Chápeme nenadálé životní události a při čestném jednání vycházíme klientovi vstříc. Pokud klient nejeví snahu půjčku splácet, uplatňujeme pouze zákonné možnosti vymáhání dané legislativou ČR.

Co se stane, zpozdím-li se se splátkou?

Pokud se dozvíte, že nebudete moci některou splátku uhradit, je potřeba tuto věc aktivně řešit a oznámit to společnosti co nejrychleji, a to buď prostřednictvím telefonní linky 603 558 885 nebo e-mailu info@procredia.cz. Prostřednictvím uvedených kontaktů nám oznámíte, že nebudete schopni splátku splatit (např. v důsledku ztráty zaměstnání apod.). Individuálně s Vámi bude domluveno řešení. Vycházíme klientům vstříc a v odůvodněných případech je možno sjednat dohodu o změně splátkového kalendáře.

Proč ProCredia?